Điện Hoa Quốc Tế Portugal

Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Portugal. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Portugal. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Portugal.