Dịch vụ điện hoa gửi đi các nước Châu Đại Dương

Công ty Hoa Tươi Lan Phương chuyên cung cấp các dịch vụ điện hoa quốc tế đi các nước Châu Đại Dương. Các mẫu hoa tươi được thiết kế tinh tế, mẫu hoa tươi được các nghệ nhân quốc tế thiết kế với phong cách mới lạ, đạt thẩm mỹ cao về nghệ thuật.

 1. Điện Hoa Australia

  Điện Hoa Australia

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Australia. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Australia. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Australia.
 2. Điện Hoa Cook Islands

  Điện Hoa Cook Islands

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Cook Islands. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Cook Islands. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Cook Islands.
 3. Điện Hoa Fiji

  Điện Hoa Fiji

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Fiji. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Fiji. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Fiji.
 4. French Polynesia

  French Polynesia

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước French Polynesia. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước French Polynesia. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước French Polynesia.
 5. New Caledonia

  New Caledonia

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước New Caledonia. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước New Caledonia. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước New Caledonia.
 6. Điện Hoa New Zealand

  Điện Hoa New Zealand

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước New Zealand. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước New Zealand. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước New Zealand.
 7. Điện Hoa Palau

  Điện Hoa Palau

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Palau. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Palau. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Palau.
 8. Điện Hoa Samoa

  Điện Hoa Samoa

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Samoa. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Samoa. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Samoa.
 9. Điện Hoa Tonga

  Điện Hoa Tonga

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Tonga. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Tonga. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Tonga.
 10. Điện Hoa Vanuatu

  Điện Hoa Vanuatu

  Hoa Tươi Lan Phương nhận chuyển phát hoa tươi đi quốc tế đến tay người nhận hoa tươi hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Vanuatu. Hoa tươi được thiết kế bởi các nghệ nhân quốc tế và thiết kế theo phong tục tập quán của đất nước Vanuatu. Thời gian nhận đơn hoa trước giờ giao 24 giờ so với giờ của đất nước Vanuatu.